Image Description

Κλάδος Έκδοσης Αδειών/Εξυπηρετησης Κοινού

Ο Κλάδος αυτός έχει ως αποστολή του την μελέτη των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας, αναφορικά με την έκδοση άδειας κατασκευής, ή ανακατασκευής ιδιωτικής υπονόμου, την έκδοση των πιστοποιητικών επιθεώρησης και την εξυπηρέτηση του κοινού σε σχέση με τεχνικά θέματα.

Ταυτόχρονα έχει την ευθύνη της διατήρησης και ενημέρωσης του Τεχνικού Αρχείου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων, δρώντας σαν ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους διάφορους Κλάδους του Συμβουλίου αλλά και ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Συμβούλιο και τις διάφορες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και Αρμόδιες Αρχές.

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Κλάδο:

 • Παραλαβή, εξέταση των αιτήσεων για έκδοση άδειων κατασκευής ή ανακατασκευής ιδιωτικής υπονόμου και έκδοση των σχετικών αδειών.
 • Παραλαβή, εξέταση και διαχείριση των αιτήσεων για κατασκευή επιπρόσθετου σημείου σύνδεσης.
 • Επιθεώρηση ιδιωτικών υπονόμων και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών επιθεώρησης (Συναίνεση).
 • Υπόδειξη σημείων σύνδεσης υποστατικών.
 • Εξυπηρέτηση του Κοινού αναφορικά με Τεχνικά θέματα.

Το προσωπικό του Κλάδου παρέχει στους πολίτες όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν Τεχνικά θέματα. Οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν μόνο στις υπηρεσίες που προσφέρει ο Κλάδος αλλά αφορούν και τις υπηρεσίες των υπόλοιπων Κλάδων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό διαχειρίζεται τα παράπονα των πολιτών, είτε αυτά υποβάλλονται τηλεφωνικώς, είτε προσωπικώς στα γραφεία του Συμβουλίου, είτε γραπτώς.

 • Έλεγχος και συνεχής Ενημέρωση του Τεχνικού Αρχείου του Συμβουλίου.
 • Παροχή πληροφοριών σε Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, Κυβερνητικά Τμήματα και Αρμόδιες Τοπικές Αρχές.
 • Έκδοση Γνωστοποιήσεων και ετοιμασία εκστρατειών ενημέρωσης του επηρεαζόμενου Κοινού.
 • Εκπροσώπηση και Εποπτεία δικτύου ΣΑΛ, σε έργα που εκτελούνται από Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, Κυβερνητικά Τμήματα και Αρμόδιες Τοπικές Αρχές.

Για να εξασφαλίσει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ενός υποστατικού την Άδεια για την κατασκευή ή ανακατασκευή ή διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών στην ιδιωτική υπόνομο του θα πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας τα πιο κάτω έγγραφα και σχέδια:

 1. Έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του υποστατικού, ή τον κάτοχο του, όπως αυτός καθορίζετε στην σύμβαση κατοχής.
 2. Επικαιροποιημένο* αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του υποστατικού (τίτλος ιδιοκτησίας) ή της σύμβασης στην οποία καθορίζεται ο κάτοχος του υποστατικού.
 3. Δύο επικαιροποιημένα* κτηματικά σχέδια στα οποία να περιλαμβάνεται το τεμάχιο στο οποίο αναφέρεται η προτεινόμενη ανάπτυξη
 4. Αντίγραφο του/των λογαριασμού/των υδατοπρομήθειας του υποστατικού.
 5. Δύο σειρές σχεδίων όλων των απαραίτητων κατόψεων της οικοδομής, που να περιλαμβάνουν:
  • τα φρεάτια επισκέψεως ή επιθεωρήσεως,
  • τους αγωγούς,
  • το αντλιοστάσιο (αν εφαρμόζεται),
  • την λιποπαγίδα (αν εφαρμόζεται).
 6. Σε περίπτωση που έχει υποδειχθεί αντλιοστάσιο θα πρέπει να υποβληθούν:
  • οι προδιαγραφές της αντλίας που θα χρησιμοποιηθεί,
  • σε περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει να υποδειχθεί δεύτερη εφεδρική αντλία.
 7. Το τέλος άδειας και το δικαίωμα σύνδεσης για το υποστατικό για το οποίο αναφέρεται η αίτηση.
 8. Σε περίπτωση που το υποστατικό, ή μέρος του, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, για κατασκευή ιδιωτικής υπονόμου χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, ή ταβέρνα, ή ταχυφαγείο, ή ψησταριά, ή αρτοποιείο, ή ζαχαροπλαστείο, ή καφετέρια, ή πρατήριο πώλησης πετρελαιοειδών, ή η χρήση του είναι τέτοια που περιλαμβάνει παρασκευή και πώληση φαγητού, είναι απαραίτητη η υπόδειξη λιποπαγίδας στα υποβληθέντα σχέδια.

* Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής του τεμαχίου και του κτηματικού σχεδίου, που θα κατατεθούν μαζί με την αίτηση, πρέπει να είναι πρόσφατη, σε σχέση με το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και τόσο στο πιστοποιητικό εγγραφής όσο και στο κτηματικό σχέδιο, να περιέχονται όλα τα στοιχεία των Σχεδίων, που βρίσκονται σε ισχύ, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Τέλος Άδειας και Δικαίωμα Σύνδεσης

Το τέλος άδειας ανέρχεται στο ποσό των € 10 (δέκα ευρώ) και το δικαίωμα σύνδεσης στο ποσό των € 90 (ενενήντα ευρώ).

Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης υποστατικού, για το οποίο υποβάλλεται αίτηση και για το οποίο χρησιμοποιείται ένα σημείο σύνδεσης για την διοχέτευση των λυμάτων στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, θα καταβάλει ως δικαίωμα άδειας και σύνδεσης το ποσό των € 100 (εκατό ευρώ).

Αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης υποστατικού για το οποίο χρησιμοποιούνται δύο σημεία σύνδεσης για την διοχέτευση των λυμάτων, θα καταβάλει ως δικαίωμα άδεια και σύνδεσης το ποσό των € 190 (εκατόν ενενήντα ευρώ).

Μετά και την εξασφάλιση της άδειας από το Συμβούλιο ο ιδιοκτήτης του υποστατικού μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή της ιδιωτικής υπονόμου.

Κατά την φάση κατασκευής της ιδιωτικής υπονόμου, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού πρέπει να διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής της ιδιωτικής του υπονόμου, θα πρέπει να κατασκευάσει τα φρεάτια επισκέψεως με βάση τον Πίνακα 1, όπως αυτός καθορίζεται στο σχετικό έντυπο.

Οι διαστάσεις των φρεατίων είναι άμεσα συνδεδεμένες με το βάθος του αγωγού αποχέτευσης.

Τα καλύμματα των φρεατίων είναι σημαντικό να είναι από χυτοσίδηρο και να συνάδουν με τα ισχύοντα Κυπριακά Πρότυπα CYS EN 124.

Οι αγωγοί αποχέτευσης πρέπει να έχουν ελάχιστη διάσταση 100 χιλιοστών και να τοποθετηθούν με ελάχιστη κλίση 1%.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή ιδιωτικής υπονόμου, καταγράφονται στο πιο πάνω έντυπο, το οποίο ο κατασκευαστής της,  πρέπει να ακολουθήσει πιστά.

Κατασκευή Αντλιοστασίου

Εάν και εφόσον στο υποστατικό για το οποίο ο ιδιοκτήτης έχει εξασφαλίσει άδεια κατασκευής ιδιωτικής υπονόμου εφαρμόζεται και αντλιοστάσιο τότε θα πρέπει να ακολουθήσει τις απαιτούμενες από το Συμβούλιο προδιαγραφές.

Στο έντυπο αντλιοστασίου παρέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την ορθή κατασκευή ενός αντλιοστασίου λυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας.

Η ορθή κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση ενός αντλιοστασίου προστατεύει τον ιδιοκτήτης του υποστατικού από τυχόν προβλήματα οχληρίας ή δυσλειτουργίας της ιδιωτικής του υπονόμου.

Σε περίπτωση πολυκατοικιών είναι απαραίτητη η τοποθέτηση και λειτουργία δύο αντλιών εντός του αντλιοστασίου.

Κατασκευή Λιποπαγίδας

Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού στο οποίο είναι απαραίτητη η κατασκευή λιποπαγίδας οφείλει να εγκαταστήσει τέτοια συστήματα ούτως ώστε τα λύματα που θα διοχετεύονται στη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή στη δημόσια υπόνομο να συνάδουν με τις πρόνοιες της παραγράφου (34) του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν1/71 και τις τροποποιήσεις αυτού, ειδικά δε να μην εμπεριέχουν λίπη ή/και έλαια ανεξαρτήτως εάν αυτά είναι γαλακτοποιημένα ή όχι, πέραν των 100mg/l κατά βάρος.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ενός υποστατικού επιθυμεί την κατασκευή δεύτερης οικιακής σύνδεσης ή και περισσότερων, την επέκταση ή την εκβάθυνση υφιστάμενης τότε μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει το αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Στην περίπτωση κατά την οποία το αίτημα μπορεί να υλοποιηθεί τότε θα καλέσει τον ιδιοκτήτη του υποστατικού να καταβάλει το απαιτούμενο ποσό για την κατασκευή της επιπρόσθετης σύνδεσης στο Ταμείο του Συμβουλίου. Μετά την καταβολή του ποσού το Συμβούλιο θα προχωρήσει στην κατασκευή της επιπρόσθετης σύνδεσης.

Πριν την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Συστήματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το Συμβούλιο αποστέλλει στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες υποστατικών, σχετική επιστολή μαζί με συνημμένο σχετικό τυπικό σχεδιάγραμμα στο οποίο καλούνται να:

 • Σημειώνουν την ακριβή θέση και σημείο στο οποίο επιθυμούν να καταλήξει η δημόσια υπόνομος στο υποστατικό τους (σημείο σύνδεσης) στο σχετικό έντυπο.
 • Συμπληρώσουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν το τεμάχιο και επιστρέψουν το συμπληρωμένο σχεδιάγραμμα, στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας.

Σε περίπτωση που δεν ληφθεί οποιαδήποτε καθοδήγηση από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες μέσα σε 30 μέρες από τη λήψη της επιστολής αυτής η δημόσια υπόνομος οικοδομής τοποθετείται στο κέντρο της τυχόν υφιστάμενης εισόδου γκαράζ ή σε άλλη θέση της κρίσης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας.

Με την συμπλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, οι επηρεαζόμενοι δημότες με σχετική γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καλούνται όπως υποβάλουν στο Συμβούλιο Αίτηση με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια για την εξασφάλιση Άδειας κατασκευής της ιδιωτικής υπονόμου για το υποστατικό τους και ακολούθως να συνδέσουν το υποστατικό τους με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων.

Για την υπόδειξη του σημείου σύνδεσης σε τεμάχιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται με τοπογραφικό σχέδιο :

 • Στα γραφεία του ΣΑΛ (Τεχνική Υπηρεσία)
 • Μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στο 22 666569
 • Μέσω e-mail στο technical.sbn@gmail.com