Ελληνικά English Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
Αναζήτηση »  |  Εξειδικευμένη Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα
Το Σ.Α.Λ.|Οικονομικά Θέματα|Τεχνικές Πληροφορίες|Νομοθεσία|Χρήση & Συντήρηση|Έργα υπο Κατασκευή|Νέα|

Τεχνικές Πληροφορίες

Σύνδεση με το Σύστημα

Πληροφορίες για την αίτηση έκδοσης άδειας

Προδιαγραφές ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής

Προδιαγραφές Αντλιοστασίου

Προδιαγραφές Λιποσυλλέκτη

Υπόδειξη σημείου σύνδεσης

Κατασκευή Επιπρόσθετης Σύνδεσης

Έντυπα

Σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων

Διαχείρηση επεξεργασμένου νερού

Διαχείρηση λάσπης

Download Area

Κατεβάστε τα έντυπα

Πληρωμές

Αιτήματα/Παράπονα

Καταχωρείστε το αίτημα ή παράπονο σας εδώ

Βρείτε την Περιοχή σας

e-Procurement
Ενημέρωσέ με

Ποιοι και πότε πρέπει να συνδέονταιΜε την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών μιας περιοχής, το Σ.Α.Λ. προβαίνει σε δημοσίευση της Γνωστοποίησης Σύνδεσης της περιοχής αυτής (κατά δρόμο) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Ταυτόχρονα ενημερώνει με επιστολή του, τους κατοίκους της περιοχής αυτής για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει κάνουν για να συνδεθούν με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην Γνωστοποίηση Σύνδεσης.

 

Με βάση την Κείμενη Νομοθεσία (περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος 1971-2004), κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που βρίσκεται στις οδούς ή περιοχές που αναφέρονται σε Γνωστοποίηση Σύνδεσης που έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα και άλλες εφημερίδες οφείλει όπως μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, όπως αναφέρεται στη Γνωστοποίηση:

  • Να υποβάλει αίτηση για να εξασφαλίσει άδεια για την κατασκευή της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής,
  • Να κατασκευάσει με δικά του έξοδα την ιδιωτική υπόνομο με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια και όρους της άδειας,
  • Να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του Συμβουλίου και
  • Να συνδέσει την ιδιωτική υπόνομο της οικοδομής του με τη δημόσια υπόνομο.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα του υποστατικού του μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής και για την δική του ασφάλεια καλείται να γεμίσει με κατάλληλα υλικά και κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Συμβούλιο οποιουσδήποτε σηπτικούς βόθρους, απορροφητικούς λάκκους ή και παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων.

Πάνω | Πίσω | Εκτύπωση| Εξειδικευμένη Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα