Ελληνικά English Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
Αναζήτηση »  |  Εξειδικευμένη Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα
Το Σ.Α.Λ.|Οικονομικά Θέματα|Τεχνικές Πληροφορίες|Νομοθεσία|Χρήση & Συντήρηση|Έργα υπο Κατασκευή|Νέα|

Οικονομικά Θέματα

Πηγές Χρηματοδότησης

Φορολογία

Πληρωμή Τελών

Εξελεγμένοι Λογαριασμοί

Οικονομικές Καταστάσεις

Εξελεγμένοι Λογαριασμοί

Download Area

Κατεβάστε τα έντυπα

Πληρωμές

Αιτήματα/Παράπονα

Καταχωρείστε το αίτημα ή παράπονο σας εδώ

Βρείτε την Περιοχή σας

e-Procurement
Ενημέρωσέ με

Πηγές χρηματοδότησηςΤο αποχετευτικό Έργο Μείζονος Λευκωσίας, περιλαμβάνει την κατασκευή των πιο κάτω:

  • 1500 περίπου χιλιόμετρων κεντρικών αγωγών και περίπου χιλιομέτρων οικιακών συνδέσεων
  • 7 κυρίως Αντλιοστασίων και αριθμό μικρότερων Αντλιοστασίων τόσο για τις περιαστικές περιοχές όσο και για εξυπηρέτηση περιοχών οι οποίες λόγω υψομέτρησης δεν μπορούν να συνδεθούν με βαρύτητα 
  • 2 Εργοστασίων Επεξεργασίας Λυμάτων, στην Ανθούπολη (Πάνω Δευτερά) δυναμικότητας 13.000κ.μ. ημερησίως και στη Βαθειά Γωνιά δυναμικότητας 22.000κ.μ. ημερησίως
  • Νέου Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μια Μηλιά δυναμικότητας 30.000 κ.μ. ημερησίως προς αντικατάσταση του ήδη υφιστάμενου Σταθμού

Η κατασκευή του Έργου άρχισε το 2003 και αναμένεται να συμπληρωθεί κατά φάσεις μέχρι το 2013, περιλαμβανομένων και των περιαστικών περιοχών. Η προβλεπόμενη δαπάνη είναι της τάξης των €330 εκ. περίπου.

 

Για την χρηματοδότηση του πιο πάνω έργου το ΣΑΛ έχει εξασφαλίσει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (100 εκ Ευρώ), την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (100 εκ Ευρώ) και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (25 εκ. Ευρώ), με εγγύηση της Κυπριακής Κυβέρνησης. Το υπόλοιπο κόστος του Έργου θα καλυφθεί από την συνεισφορά της Κυπριακής Κυβέρνησης τόσο για τις περιαστικές περιοχές (κατά 80% της σχετικής δαπάνης) όσο και για τους Κυβερνητικούς Οικισμούς και την τριτοβάθμια επεξεργασία των Εργοστασίων Επεξεργασίας Λυμάτων (100% της σχετικής δαπάνης).

 

Το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι διάρκειας εικοσιεπτά ετών με περίοδο χάριτος επτά ετών και είναι αποπληρωτέο σε 20 ετήσιες ισόποσες δόσεις, αρχομένων από το έτος 2012, με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο επί του παρόντος είναι 1,90%. Το δάνειο από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι εικοσαετούς διάρκειας, με περίοδο χάριτος πέντε έτη και είναι αποπληρωτέο σε 15 ετήσιες ισόποσες δόσεις αρχομένων από το έτος 2008 με κυμαινόμενο επιτόκιο επί του παρόντος ύψους 2%. Το δάνειο από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα είναι για 25 χρόνια με 5 χρόνια περίοδο χάριτος και είναι αποπληρωτέο σε 20 ετήσιες ισόποσες δόσεις αρχομένων από το έτος 2012 και με κυμαινόμενο επιτόκιο επί του παρόντος ύψους 2%. 

 

Για την αποπληρωμή των πιο πάνω δανείων το Συμβούλιο επιβάλλει τέλη από το έτος 2002.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ίδετε Οικονομικές Καταστάσεις.

Πάνω | Πίσω | Εκτύπωση| Εξειδικευμένη Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα