Ελληνικά English Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
Αναζήτηση »  |  Εξειδικευμένη Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα
Το Σ.Α.Λ.|Οικονομικά Θέματα|Τεχνικές Πληροφορίες|Νομοθεσία|Χρήση & Συντήρηση|Έργα υπο Κατασκευή|Νέα|

Το Σ.Α.Λ.

Ιστορικό

Συγκρότηση και Σκοποί

Συμβούλιο και Μέλη ΣΑΛ

Οφέλη και Πλεονεκτήματα

Download Area

Κατεβάστε τα έντυπα

Πληρωμές

Αιτήματα/Παράπονα

Καταχωρείστε το αίτημα ή παράπονο σας εδώ

Βρείτε την Περιοχή σας

e-Procurement
Ενημέρωσέ με

Το Συμβούλιον, η συγκρότηση του και οι σκοποί τουΤο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας   εγκαθιδρύθηκε με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 248/80 ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 1971 σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971.

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και έχει την ευθύνη για την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Κεντρικού Αποχετευτικού Συστήματος Μείζονος Λευκωσίας.   Ο Οργανισμός   διοικείται από Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 19 αιρετούς εκπροσώπους προερχομένων από τους Δήμους Μείζονος Λευκωσίας ως ακολούθως:

 

 Πρόεδρος
  • Ο εκάστοτε Δήμαρχος Λευκωσίας
 Μέλη 
  • Έξι εκπρόσωποι του Δήμου Λευκωσίας
  • Πέντε εκπρόσωποι του Δήμου Στροβόλου
  • Δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αγλαντζιάς
  • Δύο εκπρόσωποι του Δήμου Λακατάμιας
  • Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Αγίου Δομετίου
  • Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Έγκωμης
  • Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Λατσιών

 

Η θητεία του παρόντος Συμβουλίου λήγει τον Δεκέμβριο του 2016.

 

Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας εργοδοτεί επί του παρόντος 90 άτομα, εκ των οποίων τα 36 ανήκουν στο εργατικό προσωπικό και τα υπόλοιπα 54 στο υπαλληλικό προσωπικό. 

 

Οι εξουσίες, ευθύνες και σκοποί του Συμβουλίου καθορίζονται στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο με αρ. 1 του 1971 και στους περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Με βάση την Κείμενη νομοθεσία το Συμβούλιο ετοιμάζει ετήσιους προϋπολογισμούς οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση. Επίσης κάθε χρόνο ετοιμάζονται οικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και οι οποίες υποβάλλονται στο καθ’ ύλην Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση. Με βάση επίσης τη Νομοθεσία, το ΣΑΛ πρέπει να είναι οικονομικά αυτοσυντήρητος οργανισμός και ο προγραμματισμός των έργων γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα του Οργανισμού.

Πάνω | Πίσω | Εκτύπωση| Εξειδικευμένη Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα